Predmetom činnosti spoločnosti ROPA Slovakia je vytváranie nových obchodných príležitostí
a dodávateľsko – odberateľských vzťahov v oblasti ochrany životného prostredia.
Naša spoločnosť sa zaoberá nakladaním s druhotnými surovinami, obchodom s chemickými látkami
/nepoškodzujúcimi životné prostredie/ a poradenskou činnosťou zameranou na túto problematiku.

Kvalitné produkty pre našich partnerov,
spoľahlivá logistika a dodávateľský servis.

Chemické produkty

AdBlue

Činidlo na redukciu NOx plynov, ktoré je potrebné na efektívnu činnosť katalyzátorov so selektívnou katalytickou redukciou (SCR) v motorových vozidlách s dieselovým motorom.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle +421 903 268 700.

Viac info

NOxAMID 40/45

Špeciálne redukčné činidlo, ktoré slúži na znižovanie emisií NOx pri aplikácii v SNCR technológiach. Využitie má v teplárňach a elektrárňach.

Viac info

Roztok močoviny (40 %,45 %)

Redukčné činidlo, slúži na znižovanie emisií NOx pri aplikácii v SCR a SNCR technológiach. Využíva sa v teplárňach, elektrárňach, spaľovniach odpadu a v cementárňach.

Viac info

Čpavková voda (24 – 25 %)

Redukčné činidlo, slúži na znížovanie emisií NOx pri aplikácii pri SCR a SNCR technológiach. Využíva sa v teplárňach, elektrárňach, spaľovniach odpadu a v cementárňach.

Viac info

Močovina tuhá (46 %)

Využitie má v teplárňach, elektrárňach, spaľovniach odpadu. Po zmiešaní s demineralizovanou vodou slúži ako redukčné činidlo na znížovanie emisií NOx.

Viac info

Hydrogénuhličitan sodný / sóda bikarbóna

Materiál určený na suché odsírenie spalín.

Viac info

Ostatná chémia

Anorganické kyseliny
Hydroxid sodný
Soli ako NaCl / chlorid sodný alebo soli kyselín
Tekutá síra

Viac info

Druhotné suroviny

Firma ROPA Slovakia, s.r.o., sa zaoberá obchodom s druhotnými surovinami.
Našimi zákazníkmi - dodávateľmi, sú prevádzky
na spracovanie elektroodpadu a zberne druhotných surovín.

Medzi prednosti firmy ROPA Slovakia, s.r.o. patria:

Ropa

Profesionálne obchodné jednanie a operatívnosť pri tvorbe cenových ponúk
a nákupe materiálu.

Ropa

Spájanie dodávateľov produktov s odberateľmi s úzkou špecializáciou na spracovanie
konkrétnych materiálov v rámci EÚ a Číny.

Ropa

Flexibilita prepravy – preprava nakúpeného materiálu je zabezpečená vozidlami so sklápacími
a plachtovými návesmi, návesmi typu walking floor a lodnými kontajnermi.

Ropa

Vlastné skladovacie priestory pre efektívne triedenie a prípravu materiálu pre export.

Vykupované produkty

vykupovane-farebne
Produkty s obsahom farebných a neželezných kovov

elektromotory, alternátory, štartéry, kompresory, transformátory, cievky, agregáty, karburátory, chladiče, katalyzátory,…
vykupovane-elektro
Produkty s obsahom vzácnych kovov - elektroodpad

plošné spoje, PC komponenty – CD a DVD mechaniky, harddisky, sieťové zdroje, káble, vychyľovacie cievky, procesory, pamäte RAM, adaptéry,...
 

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa produktov,
spôsobu platby či aktuálnych cien nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle +421 903 268 714.


Kontakt

Ing. Patrik Andó
Konateľ

+421 907 268 672
ando@ropaslovakia.eu

 

Chemické produkty

Ing. Peter Truchan
Business Unit Manager

+421 908 727 609
truchan@ropaslovakia.eu

Druhotné suroviny

Mgr. Eduard Ucháľ
Business Unit Manager

+421 903 268 714
uchal@ropaslovakia.eu

 

Mgr. Vladimír Belovič
Sales Manager

+421 903 622 729
belovic@ropaslovakia.eu

Bc. Tereza Husariková
Obchodný asistent

+421 903 268 400
backoffice@ropaslovakia.eu

 

Ing. Zlatica Václavová
Office Manager
AdBlue

+421 903 268 700
vaclavova@ropaslovakia.eu

Ing. Marek Pipíška
Koordinátor logistiky
 

+421 903 268 718
pipiska@ropaslovakia.eu

 

 

Zásady spracúvania osobných údajov a používanie Cookies

 


FAKTURAČNÉ ÚDAJE
ROPA Slovakia, s. r. o., Prístavná 10, Bratislava 821 09
IČO: 458 627 29, DIČ: 202 312 6930, IČ DPH: SK202 312 6930

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 IBAN: SK88 0900 0000 0051 4839 3990

 

SKLAD
Kopčianska 92, Bratislava 851 01, Slovenská republika
Zobraziť na mape »


OTVÁRACIE HODINY
Pon - Štv 07:00 - 16:00
Pia 07:00 - 15:30
Sob 07:00 - 10:00